Děti bez rodičů | Plavecký klub Delfínek

Děti bez rodičů

Ve věku od 4 -5 let se jedná o výuku plavání kombinovanou s hrou a soutěžemi.

Děti jsou vedeny k samostatnosti. Pracují s pomůckami - pásky, destičky, velké desky, které jim usnadňují samostatný pohyb ve vodě.

Pokud mají Vaše děti už za sebou základy plavání a jsou schopny plavat bez pomůcek, vodu mají rády a chtějí se zdokonalovat, nově jsme pro ně připravili zdokonalovací kurzy zaměřené na vybroušení plaveckých stylů, skoků a obrátek. V případě zájmu je možné šikovné děti doporučit do oddílů.


Sportovní plavecká přípravka

2x týdně 60 minut

Zdokonalování techniky způsobů prsa, znak, kraul, startovních skoků, obrátek.

Všechny děti mají dobrý základ pro sportovní nebo závodní plavání. V závislosti na individuálních potřebách budeme zlepšovat techniku a výkonnost. Zaměříme se i na teorii, aby děti znaly pravidla plavání, správné starty (tj. kdy se plavec připravuje, kdy se postaví na bloky, co je povoleno při startu na prsa, na kraul atd.) a obrátky (tj. správné naplavání na kotoulovou znakovou nebo kraulovou obrátku, správné vyplavání, záludnost prsové obrátky atd.)

V závislosti na zlepšování výkonnosti možnost startů na plaveckých přeborech. Pokud budou zjevné pokroky v rychlosti, zařadíme ty děti, které budou mít zájem (…ne každý je závodník…) do krajských přeborů a budeme tak moci naši práci a hlavně výkony porovnat s ostatními pražskými oddíly. To nás pak nasměruje k další činnosti.

Přípravku vede trenérka plavání Mgr. Anna Jonášová

 

Objednat celý kurz