Rodiče s dětmi | Plavecký klub Delfínek

Rodiče s dětmi

Ve věku od narození do 4 měsíců nabízíme možnost individuálních lekcí přímo u vás doma.

Lekce se skládají z několika částí:

  • V teoretické části se rodiče seznámí s manipulací a péčí o dítě. Dostanou návod jak dítě otužovat a postupně připravit na vstup do bazénu.
  • V praktické části pak pod dohledem instruktorky "trénují" základní úchopy v poloze na zádech a na bříšku. Délka pobytu ve vodě a veškerá činnost se řídí podle nálady děťátka.

Ve věku od 4 měsíců do 2 let nemluvíme o klasické výuce plaveckých pohybů (neučíme děti "kraulovat" bazénem), ale nenásilnou a dítěti přirozenou cestou je vedeme ke zvládnutí základních plaveckých dovedností, které potom vedou k samostatnému plavání.

Jsou to: splývání na zádech i na bříšku spojené s posilováním, práce s destičkou a plaveckým páskem, skoky do vody, základy potápění, orientace pod vodou i na hladině, ručkování, a to vše pomocí her, písniček, říkadel a hraček.

Děti jsou ve vodě společně s rodiči, prohlubuje se tak jejich vzájemný kontakt, jsou v kolektivu stejně starých vrstevníků a zvykají si tak na pozdější vstup do školky a školy.

Dětský organismus se pravidelným plaváním otužuje a posiluje se imunitní systém.

Děti starší 2 let se kromě popsaných dovedností již začínají učit jednoduché plavecké pohyby (zatím však jen pasivně) spojené s hrou a soutěžemi úměrně k věku a zdatnosti.

 

Co všechno se naučíte - dovednosti

Kurzy plavání pro miminka  začátečníky v malém  bazénku

Všichni rodiče budou seznámeni s hygienou, s manipulací, jak bezpečně vcházet do vody, jak bezpečně z bazénu vylézt, dále s postupným otužováním a budou vědět, jak mají správně vypadat úchopy ve vodě a proč jsou zařazeny do výuky.

Na konci základního kurzu plavání budou mít děti zvládnuté minimálně tyto dovednosti:
  • Polohy na zádech. Plavání na zádech je velmi důležité a splývavá poloha na zádech je základní polohou, kterou by si měl osvojit každý rodič s dítětem. „Had na zádech ( prsty pod lopatkami, palce na klíční kosti, hlava zanořená i s ušima),  „páka na zádech- posilování - podle věku dětí s držením u pasu nebo na kyčlích (hlava zanořená i s ušima), „houpání v páce (leh-sed) podle věku dětí volíme držení už u pasu, vlnění v páce vpravo vlevo, držení úměrně věku minimálně u pasu-vychylování do stran s následným vracením do osy těla, hlava stále po uši zanořená, odpočinkové polohy v „klubíčku“ - různé varianty.
  • Polohy na břiše: „had na bříšku“ - správné držení na natažených pažích, „kolotoč na bříšku“- na natažené paži, palec svírá protilehlé rameno (netahat za ruku), umět střídat na obě ruce, „páka na bříšku“ s držením dle věku dítěte minimálně v oblasti pasu. 
  • Ruzné hříčky: „máchání prádla dobře střídat polohy na zádech i břiše, „zvony“ (ouško, ouško),  „ šroubek“  ve svislé poloze.
  • Potápění: dobře natrénované heslo-důrazné oslovení, krátké heslo, na konci kurzu budou děti zvládat minimálně polití s potopením celé hlavy.

Pokračovací  kurzy  plavání pro  miminka  do 1 roku  v malém  bazénku

Kromě popsaných základních dovedností, budou rodiče s dětmi  pokračovat v posilování v poloze  na zádech i na břiše. Děti se seznámí s plaveckými pomůckami např. Destičkou nebo rybičkou, plaveckým páskem.  Začínají se učit ručkování u  kraje bazénku, začnou s nácvikem „skoku“ ze sedu (pouze v případě, že dítě už samo sedí!). Dále budou rozvíjet  dovednosti v potápění - posílání s puštěním, posílání s obratem, také třeba zanoření s rodiči.

Kurzy plavání pro rodiče s dětmi do 3 let ve velkém bazéně

Rodiče s dětmi se učí pracovat ve skupince, pomocí různých plaveckých pomůcek a říkadel se učí zvládat základní plavecké dovednosti jako: splývání na zádech a na bříšku, základy skoků, ručkování, překonávání různých překážek, orientaci nad vodou i pod hladinou. Postupně se také učí zvládat samostatný pohyb ve vodě. Kurzy jsou vždy přizpůsobeny věku dětí a jejich pokročilosti.

Kurzy plavání pro rodiče s dětmi do 4 let - přípravka

Na konci kurzu by mělo být dítě připraveno na kurz samostatného plavání.

Rodiče pomáhají dětem s pomůckami, motivují je k samostatnému zvládání základních plaveckých dovedností, děti se učí samostatně splývat na zádech  i na břiše, učí se poslouchat instruktora a vykonávat jednoduchá plavecká cvičení s minimální dopomocí. Vše je samozřejmě vedeno hravou a veselou formou s důrazem na dobře provedené polohy. Děti se učí samy zanořovat, foukat a dýchat do vody.

 

Objednat celý kurz