Storno podmínky | Plavecký klub Delfínek

Storno podmínky

  • Kursovné musí být uhrazeno v plné výši před první lekcí, záloha 500,- Kč na nový kurs je vždy nevratná.
  • V případě, že jste nemocní, je potřeba se omluvit nejpozději do 9 hodin dne, kdy probíhá výuka, a to telefonicky, necháním vzkazu ve schránce, zasláním SMS na tel číslo: 604 740 435 nebo emailem na info@delfinek.cz. Pokud se neomluvíte nebo se omluvíte pozdě lekce bez náhrady propadá.
  • Pokud si náhradní lekce vyberete v probíhajícím kursu, máte lekci za lekci, pokud se lekce převádějí to dalšího následujícího kursu, je to vždy v polovičním rozsahu.
  • V případě, že ukončíte kurs před začátkem druhé lekce, máte nárok na vrácení 80% ze zaplaceného kursovného. 2O% je výše smluvní pokuty, kterou je organizátor oprávněn účtovat za nedodržení dohodnutých podmínek kursu. V případě ukončení kursu později, nemáte nárok na vrácení kursovného. Celá výše kursovného je výše smluvní pokuty, kterou je organizátor oprávněn účtovat.
  • V případě dlouhodobé nemoci je možné na základě lékařské zprávy převést polovinu z neodchozeného kursovného do dalšího kursu. Peněžní prostředky se nevrací. Zbývající neodchozené kursovné představuje smluvní pokutu, kterou je organizátor oprávněn účtovat.
  • V případě zrušení kursu organizátorem má účastník kursu nárok na poskytnutí náhradní lekce.
  • Fotografie a videa pořízená Plaveckým klubem Delfínek s.r.o během programu, který klub pořádá, může Plavecký klub Delfínek s.r.o. použít ke své veřejné prezentaci a propagaci.
  • Zaplacením zálohy, případně celého kursovného, účastník kursu souhlasí s těmito podmínkami.